dimecres, 3 d’abril de 2013

Fomentar la Innovació.Mai com ara havia tingut tant de sentit la frase “vivim temps de canvi”. Més enllà dels avenços científics i tècnics – ja plenament consolidats en la nostra societat –, la consciència pública clama per un canvi de les estructures polítiques i econòmiques, per solucions sostenibles i ecològiques a llarg termini i, en definitiva per un codi ètic a l’alçada de les espectatives. Aquesta nova concepció del món requereix de pensament fóra de la caixa, d’innovació.

Segurament alguns farem tard per ser “natius innovadors” (com passa amb els “natius digitals”), tot i així convé centrar els esforços en fomentar la curiositat, el pensament crític, la comprensió profunda, les eines d’investigació, reflexió i creativitat, i en definitiva la innovació en els plans d’estudi de futur.

Aquest post mira d'oferir pautes per estimular la mentalitat innovadora.

- Viure l’experiència, passar a l’acció. Un aprenentatge és més que un tema sobre el qual recavar informació i coneixement ja existent; per convertir l’experiència en aprenentatge consolidat es necessita pràctica i acompanyar-se d’una metodologia que garanteixi l’assoliment d’uns objectius.
- Aprendre els conceptes, no els fets. Entendre en profunditat el concepte, la idea estructura el cervell per posar en pràctica les proves i fets que la demostren. La memorització rutinària dels fets no entrena la ment per pensar, només l’omple de dades.
- Oferir el concepte i preparar la persona per trobar solucions. Donar totes les solucions adorm el cervell tant com trobar-se perdut i sense opcions, bloqueja; l’equilibri sovint es troba a mig camí: les instruccions haurien d’alimentar la curiositat i la investigació oberta. Encara que l’aprenentatge de la tècnica precedeix l’art, la necessitat per expressar-se de l’artista sovint inventa noves tècniques…
- Equiparar en importància les habilitats/competències i el coneixement. Competències com el pensament crític, la comunicació, la col·laboració i la creativitat son l’embrió imprescindible per desenvolupar la capacitat d’innovació.
- Fomentar el treball en equip, més que no pas el treball en grup. Convertir un grup en un equip amb pensament col·lectiu requereix de mètodes específics. Un equip desenvolupa característiques i valors propis (com ara: compromís profund i compartit amb el propòsit comú; sentit de pertinença, orgull, lleialtat; igualtat i respecte de tots els membres, sense individualitats; presa de decisions per consens; sentit de responsabilitat compartida en el resultat; lliure participació, comunicació oberta i franca, col·laboració, esperit d’autocrítica…) que genera un resultat superior a la suma de les parts.
- Utilitzar eines i jocs que estimulin el pensament i la creativitat.
- Premiar el descobriment. L’avaluació acadèmica premia el domini de la informació coneguda per sobre de la innovació i la creació; cal destacar les solucions enginyoses, diferents o més enllà del manual.
-  Crear espais per a la reflexió. Rumiar consolida l’aprenentatge, estimula el pensament més profund i la comprensió.

Practicar la innovació requereix d’acció i capacitat d’encaixar el fracàs i els resultats difusos, la valentia per persistir i per fer autocrítica. Les recompenses de practicar-la inclouen experiències noves, emocions, divertiment, compromís, passió i descobriment dels propis recursos.


Bibliografia
Big Thing by David V. Loertscher
Gamestorming by Dave Grave
Beyond Words by Milly Sonnerman